İş güvenliği uzmanlığı son dönemlerde en revaçtaki meslek olmakla birlikte belli eğitimlerden geçilmesi ve sınavlara girildikten sonra alınan belgeler ile iş güvenliği uzmanı olunabilmektedir. İş güvenliği hizmetlerinde görev alacak olan uzmanların nitelikleri, eğitimleri ve belge alabilmeleri ile tüm yetki ve sorumlulukları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğinde belirlenmiş ve bu belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl sınavlar yapılarak belli sınıflarda iş güvenliği uzmanlığı kadroları yenilenmektedir.

İş güvenliği uzmanlığında A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir sorusuna geçmeden önce bu sertifikaların nasıl şekillendiğine bakmak daha doğru olacaktır. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası en önemli ve en son sertifika olmaktadır. Bu sertifikalardan önce C sınıfı iş güvenliği sertifikası ve B sınıfı iş güvenliği sertifikası alınmaktadır. Bu sertifikalar ise yapılacak olan işin tehlike boyutlarına göre şekillenmektedir. Tehlikeli, çok tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üretim yapan tüm işletmeler belli kriterlere ayrılmıştır. Bu kriterler içinde A sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfa giren işletmeler de iş güvenliği uzmanı olarak görev almaktadır. İş güvenliği uzmanlığı ile alakalı tüm yönetmelikler ve kurlalar 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve bu tarihten itibaren de yönetmeliğe girmiştir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilmek İçin Ne Yapmalı?

Tabi ki iş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle yönetmelikte belirtilmiş olan belli eğitimlerden ve lisans programlarından istenen başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Sonrasında iş güvenliği genel müdürlüğü ve ÖSYM tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılmak ve sınavdan da istenen taban puanın alınması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlı olmak için başvuru yapacak olan adayların mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olan kişiler, teknik öğretmeler, üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümünden mezun olanlar ile iş güvenliği programlarından mezun olan kişiler başvuru yapabilmekte ve iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Bu kişiler dışında aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde veya bağlı olduğu kurumlarda en az 10 yıl süre ile müfettiş olarak çalışmış kişiler ile yine aynı süre zarfında uzman yardımcılığı görevini yapmış kişiler iş güvenliği uzmanı olabilmektedir.

Gerekli eğitim programlarından geçen ve sınava giren kişiler direkt olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir sorusunu sormaktadır. Ancak ilk defa sınava girenler ve iş güvenliği uzmanlığı kadrosunu hak eden kişilere öncelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan uzmanlar az tehlikeli iş yerlerinde en az üç yıl süre ile çalışma göstermekte ve sonrasından yapılacak olan sınava girerek B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesi almaya hak kazanmaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alan kişiler ise tehlikeli sınıfa giren işletmelerde çalışma göstermektedir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler de tehlikeli sınıftaki işletmelerde en az 4 yıl boyunca görev yapmalıdır. Bu süre sonunda tekrardan sınava girecek olan iş güvenliği uzmanları istedikleri A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanmış olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

İlinizde bulunduğunuz kursa kaydınızı yaparak sınav tarihine kadar hazırlanarak. Örneğin İstanbul İş Güvenliği Kursu kaydı yaparak gerekli belgeleri verirsiniz ve sınav gününe kadar hazırlanırsınız.

İş güvenliği uzmanlığı için gerekli eğitimleri almış olan kişiler öncelikle sınav için başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Sınav başvuruları öncelikle Genel müdürlüklere yapılmaktadır. Sınav başvuru tarihleri ve istenen tüm sınav belgeleri genel müdürlük internet sitesinde belirtilmektedir. Genel müdürlüğe yapılan başvurulardan sonra sınava girecek olan adaylar belli incelemelere tabi tutulmakta ve bu incelemelerden sonra da kişiler ÖSYM’ye bildirilmektedir. Bu bilgilendirmeden sonra ise adaylar internet üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirmektedir. Ancak belli kriterleri oluşturmayan kişiler bizzat sınav merkezlerine gitmeli ve sınav başvurularını bu merkezler üzerinden gerçekleştirmelidir. Örneğin son 50 ay içerisinde ÖSYM sisteminde sınava girmeyen kişiler güncel fotoğraflarını ve bilgilerini ÖSYM sistemine sokmak için merkezlere gitmeli ve buradaki işlemleri gerçekleştirmelidir.

İş güvenliği uzmanlığı son derece önemli bir meslek olmakla birlikte sektörde de oldukça açık olan bir pozisyon olmaktadır. Özellikle de A sınıfı iş güvenliği belgesi olan uzmanlar daha fazla tercih edilmektedir. Çünkü yetişmiş eleman bulunmamakla birlikte deneyimli ve profesyonel elemanlar da işletmelerin ilk tercihleri olmaktadır. Diğer iş güvenliği belgelerine sahip olan kişiler belli kriterleri yerine getirdiğinde ve belli süreler sonunda A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alınmaktadır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir sorusunda en önemli durum ise kişilerin çok tehlikeli sınıfa giren işletmelerde gereken performansı göstermesi ve işletmeler için son derece kaliteli çözümler üretmesi gerekmektedir. Birçok açıdan daha zorlayıcı ve daha komplike olan çok tehlikeli işletmelerde gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneği sağlayacak olan iş güvenliği uzmanları aranmaktadır. A sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar kadro olarak en üst düzeyde olmakla birlikte aynı zamanda bu sınıfa sahip olan iş güvenliği uzmanları hem maddi açıdan hem de statü açısından daha yüksek payede bulunmaktadır. Gerekli olan tüm bilgileri ve eğitim aşamaları ile düzenlenen sınavları geçen kişiler belli bir süre sonrasında bizzat bakanlık tarafından atanmakta ve bu iş güvenliği uzmanlarının tüm yetki ve görevleri de yönetmelik gereğince belirtilmektedir.

İ