Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için İşverenler ;

 • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak ile yükümlüdürler. Bu yükümlülükler çerçevesinde Yetkili Eğitim Kurumumuz Aktif İstanbul Akademi yönetmeliklerde belirtilen aşağıdaki konularda eğitimler vermektedir.

Eğitim Konuları

 1. Genel konular
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 2. Sağlık konuları
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım
 3. Teknik konular
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma

Çalışanlarınızın Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri için uzman eğitimci kadromuz hizmetinizdedir. Yönetmeliklerde belirtilen süreler göz önüne alınarak işyerinizin çalışma şartlarına uygun Eğitim Planları hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır. Eğitimler sonunda Katılımcılar Çalışma Bakanlığı Yetkili Eğitim Kurumumuz tarafından Belgelendirilmektedir. Eğitim Kurumumuz tarafından verilen sertifikalar Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak denetimlerde geçerlidir.