İlkyardım Eğitimi

İlkyardım eğitiminin amacı kendimiz ve sevdiklerimize gerektiğinde yardımcı olabilmektir. İlkyardım, hayat kurtarmayı, yaralanmaların verdiği etkileri azaltmayı, iyileşmeyi hızlandırmayı hedefler.

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere profesyonel destek ulaşmadan önce, durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkanlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan müdahaleye İLKYARDIM denir. ilkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi almış olmalıdır.

Temel İlkyardım Eğitimi süresi 16 saattir. Eğitim sonunda il sağlık müdürlüğü gözetiminde sınav yapılmaktadır. Katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı kimlik kartı verilmektedir.

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı
(Resmi Gazete: 18.3.2004/25406)
Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Aktif İstanbul Akademi olarak Temel İlkyardım Eğitimlerini firmanızın ihtiyaçlarına göre analiz ederek uygun program saatlerinde isterseniz sizin işyerinizde vermekteyiz.