Yenileme Eğitimleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimleri-İstanbul

Aktif İstanbul Akademi, İş Güvenliği Uzmanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak bünyesinde İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim programlarını gerçekleştirmektedir.

Yenileme eğitiminin genel amacı:

İş güvenliği uzmanı belgesine sahip olan mühendis veya teknik elemanların, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini güncellemektir.

Yenileme eğitim programının uygulama kuralları:

  • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
  • Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
  • Eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
  • Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
  • Program süresince derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
  • Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitim zorunludur.

Eğitim Programı

NoKonularSüresi
1Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması1
2Dünya’da ve Türkiye’de İSG’nin Mevcut Durumu ve Gelişmeler1
3İSG Alanında Uluslararası Sözleşme ve Standartlar ile Ulusal İSG Mevzuatı2
4Yetişkin Eğitim Teknikleri2
5İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi6
6İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri1
7Korunma Politikaları ve Koruyucu Donanımlar2
8Fiziksel Risk Etmenleri3
9Kimyasal Risk Etmenleri3
10Biyolojik Risk Etmenleri2
11Psikososyal Risk Etmenleri1
12İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulamalarında Sahada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Tecrübelerin Paylaşımı ve Katılımcı Sunumları5
13Son Test ve Genel Değerlendirme1