İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi-İstanbul

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği sınava katılabilmek için bu eğitim programının tamamlanması zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saattir.
Öncelikle 90 saatlik uzaktan eğitimler, daha sonra 90 saatlik örgün eğitimler İstanbul’da ki merkezimizde tamamlanacaktır.
Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamalı eğitimdir. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitime (staja) başlamaları gerekmektedir. Adaylar staj yerlerini bir iş güvenliği uzmanı olan herhangi bir firmada yapabilirler.

egitim-sema

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı

Sıra No. DERSİN ADI DERS SAATİ
A B C
Yüzyüze Toplam Yüzyüze Toplam Yüzyüze Toplam
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 1 1 1 1 1
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 1 1 1 1 2 3
3 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 3 1 3 2 4
4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 1 1 1 1
5 Temel Hukuk 1 1 2
6 İş Hukuku 2 4 2 4 3 5
7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2
8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler 1 1 2 1 3
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 2 4 2 4 2 4
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 1 1 2 1 2
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3 4 2 4 2 4
12 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 12 18 15 18 15 18
13 Çalışma Ortamı Gözetimi 1 2 1 2 1 2
14 İş Hijyeni 1 2 1 2 1 2
15 İşyeri Bina ve Eklentileri 1 2 1 2 1 2
16 Fiziksel Risk Etmenleri 6 9 6 9 4 9
17 Kimyasal Risk Etmenleri 6 12 4 8 4 8
18 Biyolojik Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2
19 Psikososyal Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2
20 Ergonomi 2 4 2 4 2 6
21 Korunma Politikaları 2 4 2 4 2 4
22 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 4 3 6 2 3
23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 6 3 6 3 6
24 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 2 4 2 4 3 6
25 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 2 3 1 2
26 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 1 2 1 2
27 Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 1 3 1 2
28 Yangın 3 6 3 6 5 10
29 Acil Durum Planları 2 4 2 4 2 4
30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 2 2 2
31 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 2 4 2 4 1 3
32 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 4 2 4 2 4
33 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 2 4 2 2
34 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 1
35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 1 2 2 3
36 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 2 4 1 3
37 İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 6 12 3 8 2 6
38 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 6 12 3 8 2 6
39 Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 3 1 3 2 4
40 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 2 5 2 4
41 İş Kazaları 3 6 3 6 3 6
42 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 1 2 1 3 1 3
43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 1 2 1 2 1 2
44 Ağır ve Tehlikeli İşler 1 1 1
45 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları 1 1 2
46 Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması 1 1 1
47 Çalışma Hayatında Etik 1 2 1 2 1 2
48 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim 1 2 2 3 2 3
49 Değerlendirme ve Son Test 1 1 1 1 1 1

TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90 180 90 180 90 180
50 İşyerinde Pratik Uygulamalar 40 40 40

GENEL TOPLAM:

220 220 220