İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işletme ve işyerlerine sunmakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

Personel Görevlendirme

 • İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,
 • İşyeri Hekimi görevlendirilmesi,
 • İş Güvenliği Mühendisi Görevlendirilmesi,
 • İş Güvenliği Teknik Elemanı Görevlendirilmesi,
 • Sağlık Memuru Görevlendirilmesi.

Denetimler ve Araştırmalar

 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,
 • Risk Analizi Çalışmaları,
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
 • Kaza raporlarının hazırlanması,
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları,
 • Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti

Acil Durum Çalışmaları

 • Acil Durum Çalışmaları,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Acil durum ekiplerinin Eğitimi,
 • Acil durum tatbikatları,
 • Acil Durum Talimatlarının hazırlanması,
 • Acil Durum Planlarının hazırlanması,
 • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması.

Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının oluşturulması,
 • Mevcut talimatların güncellenmesi,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
 • Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
 • Ramak kala tespiti ve raporlanması,
 • İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
 • Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi,
 • İş izni uygulamaları.

Profesyonel Destek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,
 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,
 • İnternet sitesi üzerinden Online bilgi desteği,
 • Sınırsız bilgi desteği,
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,
 • Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,
 • Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,
 • Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri,

 • Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
 • Eğitim planlarının oluşturulması,
 • Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yangın eğitimi ve tatbikatı,
 • Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesi.