İşyerlerinde yada ikamet edilen mahallerde meydana gelecek yangınların yarattığı tehlikelerden korunmak için öncelikle YANMA ve YANGIN olayları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir.

Yangın felaketleriyle karşılaşıldığı zaman,zarar gören sadece işveren yada sigorta şirketi değildir.İşini kaybeden ve önceki işine benzer bir iş bulmakta güçlükle karşılaşan çalışanlarda sıkıntıya düşerler.
Bu nedenle açıktır ki,yangın çıkmasını önlemek bakımından gerekli dikkatin gösterilmesi,böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman etkinlikle çaba harcanarak derhal söndürülmesi herkesin çıkarınadır.
Tek kıvılcım yada yanar sigara milyonlarca liralık maddi zarara ve yüzlerce insanın işsiz kalmasına yol açan bir yangın felaketine neden olabilir.Ceza yasalarına göre ihmali görülen bir kimsenin durumuna düşmeyi kuşkusuz siz istemezsiniz.
ŞUNU ASLA UNUTMAYINIZ:Bir dahaki seferde yangın alarmı verildiğinde ,yükselen dumanla birlikte sizin işinizde uçup gidebilir.

Kolay alev alabilen maddelerin kullanıldığı yada depolandığı yerler kuşkusuz en çok tehlike arzeden sahalardır.Bu gibi yerlerdeki SİGARA İÇİLMEZ işaretlerine riayet etmeniz çok önemlidir.Aksi taktirde ,işinize derhal son verilebilir .Öteki tehlikeli sahalar ise genel intizam standartları düşük olan toz ve çöplerin birikmesine izin verilen yerlerdir.Belirtilen yerlerde dikkatle hareket edilmesi gerekir.

Yakıt depoları,marangozhane ,yağlı yerler ,depolarla ,fazla faaliyet görülmeyen malzemelerin bulunduğu yerler,radyatör ile sıcak boruların etrafı,arka kısımları ,kağıt bez yada plastik köpük maddelerinin kullanıldığı faaliyet alanları.

YANGINA NEDEN OLMAYINIZ

Elektrik teçhizatını gece fişe takılı durumda bırakmayınız.Elektrikçinin onayını almadan ,ikili adaptör kullanmayınız.Elektrik fişlerini değiştirmeyiniz yada yenilemeyiniz.Bu gibi hallerde mutlaka elektrikçi isteyiniz.
Radyatör arkalarına yada elektrik ocakları üzerine düşme olasılığı olan kağıtları bu gibi yerlere yakın raf yada pencere pervazları üzerine bırakmayınız.
Sigara içilmez işaretlerinin bulunduğu yerlere dikkat ediniz.Yangın çıkış kapılarının yerlerini öğreniniz.
Şirketin yangın eğitimi sırasında ,size öğretilmek istenen bilgileri içinize sindirerek öğreniniz.
Eve gitmek üzere iş yerinden ayrılmadan önce ,çalışma yerlerinizi yada büronuzu dikkatle kontrol ederek ,bütün elektrik cihazlarınızın kapatılmış ve fişlerinin çekilmiş olduğunu görünüz.
İşyerinden ayrılmadan önce,hiçbir yanar sigara izmariti bırakılmadığından emin olunuz.
Açık alev ,kıvılcım ve kızgın metal parçaları çıkaran oksijen ve elektrik kaynağı ,oksijenle kesme ,spiralle kesme,taşlama ve tavlama işlerinde yangına karşı şu tedbirler alınmalıdır.

Çalışma mahalli ve ayrıca varsa aşağıdaki kodlar (zeminin delikli olması halinde)bu gibi çalışmalara başlamadan önce ,yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeler olup olmadığını anlamak için kontrol ediniz.
Eğer bu işler,riskli yerlerde paydos saatine yakın olarak yapıldıysa ,bu durumu bir sonraki vardiya yetkililerine ve itfaiyeye bildiriniz.
Yangın açısından çok tehlikeli olan yerlerde bu gibi çalışmalara başlamadan önce durumu Tesis Etüt ve Teknik Emniyet Müdürlüğüne bildiriniz.Onların incelenmesi ,onaylaması üzerine ve önereceği tedbirlerle bu işlere başlayabilirsiniz.
Yangından kaçış yolları ve yangın kapıları önleri ,emniyetli ve süratli çıkışı sağlamak üzere temiz ve engelsiz olarak muhafaza edilecektir.Yangın halinde işaretlerle belirtilen yöne ve çıkışa doğru gidilerek tehlikeli saha boşaltılır.
Yangın söndürme cihazları ve dolapları ,yangın hortumları ve dolapları,hortum lansları ,yangın suyu pompaları ve vanaları ,yangın dedektörleri gibi yangın devresi elemanları ile yetkisiz bir şekilde oynamayınız.

Bildiğiniz gibi ülkemizde çıkan tüm yangınlar ‘elektrik kontağından’ diye belirlenerek suçu atacak sağlam bir yer bulunmaktadır. Oysa herkes üzerine düşen görevleri, emniyet kurallarını bilir ve uygularsa ülkemizdeki yangınlar da  minimize edilmiş olur.Elektriğin bir yangına sebebiyet verebilmesi için bazı ihmallerin yapılması gerekmektedir. Örneğin; topraklamanız yetersiz ve kötü ise, elektrik tesisatınız eski ve bakımsız ise, sigortalarınız otomatik değil ise, tesisatınızda kullanılan kablolar ve şalterler güce uygun seçilmemiş ise, elektrik işlerini sertifikasız birisi yapmış ise, her yıl gereken testleri yaptırmazsanız, statik elektrik yüklemelerini uygun şekilde topraklamazsanız ,elektrik ile yanıcı parlayıcı sıvıları önlem almadan aynı ortamda bulundurursanız, vb gibi kaçınılmaz son yani elektrik kontağı yangını her zaman kapınızda uygun anı bekliyor olacaktır.Burada kendinize soracağınız soru şu olmalı; bunları kim yapıyor ? Elektrik kontağı mı suçlu, yoksa ben mi ? Bence cevap verilmesi çok kolay bir soru ama siz yinede iyice bir düşünün derim. Elektrik olmadan hiçbir işinizi yapamayacağınıza göre yapmanız gereken gerekli önlemleri almak için bu konuda uzman kişi yada kuruluşlarla çalışmanızdır. Unutmayın İş güvenliği hem işinizi hem işçinizi korur tüm çalışmalar sağlıklı bir işletme ve gelişmiş bir ülke geleceği içindir. Kazasız günler dileğimle..

Kemal YANARDAĞ
Elektrik Mühendisi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı