ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Dönüşüm Danışmanlık olarak yürütmekte olduğumuz Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık faaliyetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir;

 • Çevre politikasının oluşturulması ve duyurulması,
 • Çevre Etki Boyut Değerlendirme çalışmaları,
 • Yasal ve Diğer şartların belirlenmesi ve sürekli olarak takibi,
 • Çevre hedeflerin belirlenmesi,
 • Çevre yönetim pogramlarının oluşturulması,
 • Görev, yetki, sorumlulukların oluşturulması,
 • Çevre eğitimlerinin verilmesi
 1. – Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
 2. – Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi
 3. – Atık Yönetimi Eğitimi,
 4. – Çevre Mevzuatı Eğitimi,
 5. – Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
 • İletişim yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Dokümantasyon yapısının oluşturulması ve Kontrolü
 1. – Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı
 2. – Prosedürler
 3. – Prosesler
 4. – Planlar
 5. – Formlar
 6. – Talimatlar
 • Faaliyetlerin kontrolü yöntemlerinin belirlenmesi
 • Potansiyel acil durumların belirlenmesi
 • İzleme ve ölçme planları
 • Uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili olarak yasal ve diğer şartlara uygunluk durumunun raporlanması,
 • Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Kök neden araştırmaları,
 • Kayıtların Kontrolüü,
 • İç Tetkikler,
 • Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarının gerçekleştirilmesi.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği ve iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile verilmektedir.

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, Çevre Yönetim Sistemi standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve uygulamalı çalışmalar neticesinde sistemi kurup yürütebilecek düzeyde kendilerini geliştirebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14000 Standart Serisinin Tanıtımı ve Tarihçesi
 • Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının Faydaları
 • Çevre Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Çevresel Etki ve Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi
 • Standardın Maddelerinin Aktarılması
 • Uygulamalar

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Örnek uygulamalar ve grup çalışmaları ile Çevre Yönetim Sistemi denetimlerinin Çevre Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda nasıl yürütüleceği ve denetim etkinliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar denetim prensipleri ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve pratiğe dayalı bazı çalışmalar neticesinde kuruluş içi denetimleri yürütebilecek bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine Genel Bakış
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin İç Tetkik Şartları
 • Denetim Terminolojisi
 • Denetçilerin Özellikleri
 • Denetim Dokümanları
 • Denetim Planlaması
 • Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Denetim Raporunun Hazırlanması
 • Takip Denetimleri
 • Grup Çalışmaları