ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı faaliyetlerimiz ile;

 • Kalite el kitabı,
 • Prosesler ve proses etkileşim şemaları,
 • Kalite yönetim sistemi prosedürleri,
 • Kalite yönetim sistemi form ve talimatları,

işletme gereklilikleriniz göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin işletmeniz bünyesinde kurulmasının yanında yürütülen faaliyetler ile birlikte sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği ve iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile verilmektedir.

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, Kalite Yönetim Sistemi standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve uygulamalı çalışmalar neticesinde sistemi kurup yürütebilecek düzeyde kendilerini geliştirebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • ISO 9000 Standart Serisinin Tanıtımı ve Tarihçesi
 • Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Faydaları
 • Standardın Maddelerinin Aktarılması
 • Uygulamalar

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Örnek uygulamalar ve grup çalışmaları ile Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin Kalite Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda nasıl yürütüleceği ve denetim etkinliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar denetim prensipleri ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve pratiğe dayalı bazı çalışmalar neticesinde kuruluş içi denetimleri yürütebilecek bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine Genel Bakış
 • Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Şartları
 • Denetim Terminolojisi
 • Denetçilerin Özellikleri
 • Denetim Dokümanları
 • Denetimin Planlaması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Takip Denetimleri
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Denetim Raporunun Hazırlanması
 • Grup çalışmaları