OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi

Aktif Danışmanlık olarak yürütmekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık faaliyetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması ve duyurulması,
 • Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları,
 • Yasal ve Diğer şartların belirlenmesi ve sürekli olarak takibi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerin belirlenmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim pogramlarının oluşturulması,
 • Görev, yetki, sorumlulukların oluşturulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • İletişim yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Dokümantasyon yapısının oluşturulması ve Kontrolü
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı
 2. Prosedürler
 3. Prosesler
 4. Planlar
 5. Formlar
 6. Talimatlar
 • İşletme kontrolü yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Potansiyel acil durumların belirlenmesi,
 • İzleme ve ölçme planları,
 • Uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili olarak yasal ve diğer şartlara uygunluk durumunun raporlanması,
 • Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Kök neden araştırmaları,
 • Kayıtların Kontrolü,
 • İç Tetkikler,
 • Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarının gerçekleştirilmesi.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği ve iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile verilmektedir.Bu eğitim sayesinde katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve uygulamalı çalışmalar neticesinde sistemi kurup yürütebilecek düzeyde kendilerini geliştirebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • OHSAS 18001:2007 Standardının Tanıtımı ve Tarihçesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Kavramlar
 • Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme
 • Standart Maddelerinin Aktarılması
 • Uygulamalar

ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 İç Tetikçi Eğitimi Hizmetleri sunmaktayız.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Örnek uygulamalar ve grup çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda nasıl yürütüleceği ve denetim etkinliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar denetim prensipleri ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve pratiğe dayalı bazı çalışmalar neticesinde kuruluş içi denetimleri yürütebilecek bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Genel Bakış
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin İç Tetkik Şartları
 • Denetim Terminolojisi
 • Denetçilerin Özellikleri
 • Denetim Dokümanları
 • Denetimin Planlaması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Denetim Raporunun Hazırlanması
 • Takip Denetimleri
 • Grup çalışmaları